9 Кві

Участь Київського університету імені Бориса Грінченка в міжнародному проекті за підтримки Європейської комісії «IRNet» (Лусіадський університет)

30 січня 2015 року з робочої поїздки до Лусіадського університету (м. Лісабон, Португалія) у рамках проекту «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)» повернулися координатор проекту від Університету, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н.В. та начальник відділу міжнародних зв’язків Веселовська О.В.

Співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка отримали можливість дослідити інформаційне освітнє середовище університету; отримавши доступ до закритої внутрішньої системи, розглянути електронні навчальні курси, проаналізувати їх структуру та підходи до оформлення; ознайомитись з принципами роботи віртуального секретаріату та з підходами університету до оцінки якості навчання, включаючи е-портфоліо студентів та рейтинги викладачів.

Були налагоджені контакти для подальшої співпраці з ректором Лусіадського університету професором Доуторо Афонсо д’Олівьєра Мартінесом; обговорені можливості щодо реалізації спільних проектів у сфері навчання ІТ-спеціалістів та інформатизації освіти з почесним президентом Фонду Національних наукових обчислень, професором кафедри інформатики Лісабонського університету Педро Вейгою; визначені особливості реалізації соціальних ІТ проектів для міста з директором Центру дистанційного навчання Лісабонського університету, професором Мруно Моуро та провідним спеціалістом науково-дослідної Фундації Чампалімауд Марією Жоа Вілас-Боас; обговорені питання щодо студентських обмінів за програмою Erasmus+ і можливості спільних міжнародних проектів з представниками міжнародного відділу.

Грінченківці взяли участь у Міжнародному семінарі «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронного навчання в освітньому середовищі» та презентували доповідь «Електронне портфоліо як інструмент оцінювання рівня ІКТ компетенцій працівників університету».

За результатами робочого візиту учасниками проекту планується написання спільної статті, яка буде присвячена розробці системи інструментів, придатних для використання в кожній з країн-партнерів, яка дозволить отримати достовірні дані про розвиток ІКТ та електронного навчання, ставлення викладачів та студентів до ІКТ та використання ними інформаційних технологій в професійному житті та навчанні, а також про рівень їх міжкультурної поінформованості. Планується, що дослідження охоплюватиме вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі дистанційного навчання та використання дистанційних форм та технологій в процесі підготовки сучасних фахівців, зокрема майбутніх вчителів.