27 Кві

Звіт по проекту (Нідерланди)

Звіт по проекту

«Міжнародна науково – дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)»

Період перебування: з 25-03-2015 по 25-04-2015

Опис робіт:

Робочий пакет: WP3

Назва: Аналіз та оцінка рівня ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетенцій в кожній з країн-партнерів

Завдання № 3.1. Результат:

З метою вивчення електронного освітнього середовища Університету Твенте (далі – UT) учасники від Київського університету імені Бориса Грінченка (далі – КУБГ) уважно вивчили вебсайт університету: http://www.utwente.nl. Було встановлено, що загальна структура вебсайту є дуже повною і включає в себе п’ять основних блоків з наступними даними: інформація про дослідження; інформація для абітурієнтів; навчання; співпраця (Федерація 3TU, Європейський консорціум інноваційних університетів – ECIV, Design Lab і т.д.) і організація (кампус, бізнес-парк, події). Кожен блок містить важливу і добре структуровану інформацію з вищевказаних питань з відповідними посиланнями на корисні внутрішні і зовнішні ресурси.

З метою кращого розуміння електронних профілів академічних працівників UT, учасники з КУБГ вивчали електронне портфоліо професора Піта Коммерса: http://pkommers.wix.com/pietkommers, яке презентує основні аспекти професійної діяльності: кар’єра, науково-дослідні проекти, бібліографія, конференції, корпоративні заходи, гостьові лекції. Це відмінний приклад особистої професійної презентації як для студентів, так і для викладачів.

26.03.2015 – відвідання захисту магістерських робіт студентів спеціальності «Комунікація», участь в обговоренні після презентації та у секції «питання-відповіді». Дослідники з КУБГ відзначили наступні особливості захисту магістерських робіт: демократична форма; презентація англійською мовою; магістрант працює над роботою разом із ментором та опонентом; оцінка за двома критеріями – зміст та презентація. Також дуже важливо відзначити, що всі магістерські роботи добре структуровані і включають в себе наступні розділи: вступ, теоретична частина, методологія, результати, висновки, практичне застосування і, якщо мова йде про презентацію, – запитання. Обрана тема (важливо, що теми обираються студентами залежно від їх власних інтересів) дослідження має істотне практичне значення, а результати відображаються в публікаціях магістрантів. Після презентації студенти отримують офіційний диплом, що підтверджує захист.

30.03.2015 зустріч з Анною Фенко, професором кафедри маркетингових комунікацій, Факультету поведінкових, соціальних наук та менеджменту. У ході зустрічі дослідники з КУБГ мали можливість ознайомитися з системою електронних курсів, що використовуються в UT – «Blackboard» (http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/blackboard/). Учасники відзначили наступне: всі електронні курси мають однакову структуру; включають в себе презентації, створені за однією схемою; містять «Рекомендації» – чіткі вказівки для виконання кожного завдання – що зробити, чим скористатися та у якому вигляді подати. Після проходження кожного курсу студенти заповнюють анкету для оцінки курсу та викладача.

03.04.2015 – зустріч з Мено Бофом, дослідником, власником компанії «Both Social BV», презентація про соціальні медіа та їх роль у житті, бізнесі та відпочинку. Участь у дискусії про найбільш часто використовувані і ефективні соціальні мережі в країнах-учасницях проекту IRNet та про необхідність врахування міжкультурних аспектів в процесі рекламування продукції або послуг за допомогою соціальних медіа в різних країнах або, навіть, областях.

Завдання № 3.2. Результат:

Після проведення систематичного порівняльного аналізу даних, отриманих за час реалізації РП2, продовжується підготовка спільної статті разом з колегами з HSPU. Планується, що в статті «Деякі аспекти оцінювання рівня сформованості інформаційно-комунікативної компетентності викладачів вищої школи» будуть розглянуті наступні питання: які існують процедури оцінювання якості освіти у вищій школі і як в них відображена інформатизація освіти в країнах-учасницях проекту (на рівні університетів та держави); аналіз стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти; моніторинг внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в рамках проекту IRnet; модель IК-компетенції викладачів.

Також дослідниками з КУБГ планується написання статті про мотивацію студентів до навчання засобами ІКТ, використовуючи ідеї та матеріали, створені під час семінарів в UT. Планується, що стаття включатиме останні дослідження з даної проблематики, порівняння досвіду Київського університету імені Бориса Грінченка та іноземних партнерів у цій сфері, спільні дослідження для висвітлення практичних аспектів цієї проблеми (проведення опитувань фокус-груп).

Цікавим для подальших спільних досліджень є позитивний досвід UT в галузі імплементації інноваційної освітньої моделі – ТЕM (Twente Educational Model or TOM). Планується, що майбутня спільна публікація включатиме не лише порівняльний аналіз вітчизняного та закордонного досвіду, але й дані нових анкет для студентів і викладачів про можливість зміни існуючих освітніх моделей і впровадження нових проектно-орієнтованих підходів.

27.03.2015 разом з колегами обговорення в онлайн-режимі проблем PП3; спільно з колегами з HSPU уточнення питань анкет для викладачів і студентів; екскурсія кампусом UT.

28.03.2015 переклад анкет англійською та українською мовами для проведення спільних досліджень з метою подальшої публікації.

30.03.2015 семінар в «Adobe Connect» з учасниками проекту. Цього ж дня семінар «Майбутнє соціальних медіа як каталізатора освітніх спільнот» з професором Коммерсом. Семінар мав такі особливості: обговорення проблем, відкриті питання, робота в групах, дискусії. Тема семінару була пов’язана з наступним: саморозвиток, природа процесу навчання, соціальні медіа, необхідність комунікації та співпраці в житті, когнітивні стилі студентів. Після цього – обговорення сучасних тенденцій в освіті – поєднання навчання, ігор та праці; гейміфікація; використання ігор в освіті. Групова робота з розробки дослідної бази PП3, створення концептуальних карт. Обмін ідеями про освіту з фокусом на практичні аспекти, професіоналізацію, стартапи та приватний бізнес.

Завдання № 3.3. Результат:

01.04.2015 семінар з учасниками проекту «Концептуальні карти з реалізації освітніх реформ». Семінар включав два етапи: перший етап – кожна команда від університету-учасника визначала і презентувала результати, які хотіла б отримати після реалізації проекту; учасники з КУБГ визначили наступні завдання: підвищення позитивної мотивації студентів до навчання, розвиток критичного мислення студентів, та їх підготовленості до вирішення життєвих та освітніх проблем, які виникатимуть продовж життя; другий етап – команди було сформовано таким чином, щоб утворити нові групи з представниками від кожного університету в кожній із них; мозковий штурм і обговорення в групах було спрямоване на пошук шляхів вирішення однієї з визначених раніше проблем одного з університетів; презентація результатів.

У другій половині дня – участь в урочистій презентації нового декана Факультету поведінкових, соціальних наук та менеджменту. Церемонія була дуже демократичною та вільною; колишній декан говорив про результати своєї роботи і пояснив причини, через які він вирішив змінити посаду, також окреслив власні плани на майбутнє. Новий декан коротко презентував себе, розповів про свій попередній досвід і досягнення, накреслив план майбутнього розвитку Факультету.

Того ж дня учасники з Київського університету імені Бориса Грінченка відвідали навчальні корпуси UT і відзначили наступне: студенти працюють абсолютно незалежно один від одного в малих групах, вони отримують тільки завдання та бібліографію; майже немає лекцій, тільки практика. Розклад занять тільки в «хмарі».

02.04.2015 – семінар з учасниками проекту, обговорення навчальних програм UT. Після аналізу презентацій студентських проектів (http://projects.gw.utwente.nl/webdesign/onmt/) дослідники з КУБГ зазначили такі особливості: організація навчального процесу базується на проектно-орієнтованій методиці, студенти захищають свої проекти і створюють реальний функціонуючий конкурентний продукт.

Дослідники з КУБГ продовжили вивчення освітньої моделі UT – ТEM (Twente Educational Model або TOM), яка характеризується інтеграцією проектно-орієнтованого навчання (PLE) та інших методів в тематичні модулі. Кожен модуль складається з п’яти частин – теорія, методологія, дослідження, комунікація та проекту, як центру кожного модуля. Учасники з КУБГ відзначили наступні особливості TOM: широке використання ІКТ; визначення сильних сторін (випускники мають спробувати себе в трьох професійних ролях: дослідник, дизайнер і менеджер); незалежність (на початку програми студенти мають наставників, надалі ж вони самостійно вчаться організувати свою роботу та намагаються отримати всі необхідні кредити – якщо студент закінчить рік з менш, ніж 45 кредитами (максимум 60), він отримає негативну рекомендацію та навряд чи зможе продовжити дослідження); позакласні заходи; консультування студентів.

07.04.2015 – зустріч з Ардіоном Белдадою, доктором кафедри комунікаційних наук, який презентував власні дослідження в області технічної, міжкультурної комунікації та комунікаційних освітніх «ліній». Учасники з Київського університету імені Бориса Грінченка презентували свій досвід в цій області і повідомили про результати, досягнуті в ході реалізації проекту IRnet.

Того ж дня відбулася зустріч з Геррі Оде Волберсом, професором кафедри комунікаційних наук, провідним спеціалістом з інновацій у професійно-технічній освіті. У свої доповіді професор розглянув наступні теми: інновації в середній та професійній освіті в Нідерландах; існуючі практики співпраці між державою, бізнесом і школами; позитивний досвід нідерландських шкіл у переформатуванні педагогічних підходів з метою кращого розуміння потреб студентів та викладачів; новаторські методи оцінки, які базуються на діалогах. Вчені з КУБГ відзначили, що ця презентація була дуже цікавою, особливо в рамках представленої раніше доповіді «Мотивація студентів: виклики для Київського університету імені Бориса Грінченка».

14.04.2015 зустріч з доктором Вільбертом Понтенагелом, керівником відділу відкритих інновацій та промисловості Кенніспарку Твенте; презентація цілей Кенніспарку, принципів його функціонування та досягнутих результатів. Кенніспарк Твенте – індустріальний парк високих технологій, створений при UT (у 2013 році його було визнано найкращим технологічним парком у Нідерландах). Місією його діяльності є усебічна підтримка інноваційного бізнесу та розвиток підприємницьких навиків випускників UT (розробка програм, доступ до ресурсів, битва стартапів та фінансування найкращих ідей). За результатами діяльності Кенніспарк Твенте створено власну екосистему та привабливий інвестиційний клімат регіону, функціонує 900 спіноф компаній, кожну року починають працювати 50-60 малих інноваційних компаній створених студентами (стартапів).

16.04.2015 зустріч із представниками відділу комунікації та маркетингу; презентація заходів і результатів діяльності відділу. Вчені з КУБГ зазначили наступне: діяльність відділу спрямована на реалізацію стратегічного інституційного плану розвитку UT шляхом забезпечення оптимальної комунікації між університетом та різними цільовими групами; маркетингово-комунікаційна стратегія спрямована на досягнення основних цілей: більша видимість та присутність; формування позитивного іміджу університету; зростання вартості бренду; зростання кількості іноземних студентів шляхом проведення відкритих занять, акцій «Студент на день», участі у міжнародних спеціалізованих ярмарках, ведення сторінок на Facebook різними мовами (сторінки ведуть іноземні студенти UT, кожен своєю мовою), співпраці з випускниками.

22.04.2015 зустріч з членами команди проекту IRNet. Підбиття підсумків місячної роботи та результатів дослідження за основними об’єктами – інформаційне середовище, інфраструктура, міжнародне співробітництво в галузі використання ІКТ та дистанційного навчання, діяльність факультетів, наукових центрів та шкіл.

Завдання № 3.3. Результат:

07.04.2015 участь у семінарі з доповіддю: «Мотивація студентів: виклики для Київського університету імені Бориса Грінченка». У презентації висвітлені такі аспекти: очікування сучасних студентів, внутрішня та зовнішня мотивація, роль формальної та неформальної освіти, зовнішня мотивація в системі формальної освіти.

14.04.2015 участь в четвертому міждисциплінарному семінарі зі сміху та інших невербальних вокалізацій в мові.