9 Кві

Звіт по проекту (Польща)

«Міжнародна науково – дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)»

Період перебування: з 03-10-2014 по 26-10-2014

Опис робіт:

Робочий пакет: WP3

Назва: Аналіз та оцінка рівня ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетенцій в кожній з країн-партнерів

Завдання № 3.1. Результат:

З метою вивчення електронного середовища Сілезького університету, дослідники з КУБГ зареєструвалися у системіUPGOW” (el.us.edu.pl/upgow), проаналізували наявні електронні курси польських колег, розглянули їх структуру, дизайн та відмітили наступне: найбільш цікавими є курси створені групою авторів, до складу якої входить професор та спеціаліст з дидактики; всі курси є добре структурованими, у переважній більшості містять відео або відео кейси та форуми двох типів – для обговорення та останніх новин. Також проаналізовано результати проведення щорічної літньої школи зі створення відео ігор «Літня академія ігор» (LAG, https://www.facebook.com/letniaakademiagier).

Після проведення порівняльного аналізу даних, отриманих за завершенням РП2 (основних принципів, форм, методів ефективного використання ІКТ та е-навчання), авторським колективом проекту планується написання спільної статті щодо розробки інструментів здатних забезпечити отримання надійних та придатних для порівняння даних щодо розвитку ІКТ, е-навчання, впливу ІКТ на освітню діяльність викладачів та студентів, значення ІКТ у навчанні та міжкультурних відносинах. Запропоновано модель ІКТ компетенцій магістрів та викладачів та інструменти для оцінювання їх рівня.

Після проведення анкетування було здійснено наступні дослідження: перегляд та систематизація підходів та інструментів оцінювання ІКТ-компетенцій майбутніх викладачів – студентів бакалаврських та магістерських програм; порівняльний аналіз підходів до управління електронним навчанням в університетах. За результатами анкетування проф. Морзе було підготовлено та опубліковано наступні статті: «Якість вищої освіти та структура ІКТ компетенцій професорсько-викладацького складу українських університетів», «Е-портфоліо як інструмент оцінювання діяльності сучасного викладача», «Домінантний стиль у підготовці майбутніх інформатиків засобами ІКТ».

03.10.2014 – зустріч з Урсулою Шущік, директором Інституту педагогічних наук, професором, доктором хабілітованним та Евою Огродською-Мазур, заступником декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва Факультету етнології і освітніх наук, професором, доктором хабілітованним. За результатами зустрічі було виявлено наступне: Інститут розробляє такі спеціальні програми для магістрів, включаючи електронні курси, як «Педагогіка вирівнювання» – для навчання дітей перед школою, «Інклюзивна освіта», «Університет третього покоління» – для допомоги людям мудрого віку. Відповідно до потреб ринку для студентів та викладачів передбачається формування декількох майбутніх компетенцій (за допомогою електронного навчання міждисциплінарних курсів), студенти мають 380 годин практичних занять і самі знаходять місце проходження практики. Було обговорено можливість створення спільних дистанційних курсів відповідно до потреб та особливостей регіонів. Дослідник з КУБГ запропонували партнерам започаткувати нову спільну спеціалізацію «Інститут 3-го покоління» та реалізувати проект, направлений на допомогу літнім людям з обмеженими можливостями шляхом використання нових ІКТ.

06.10.2014 – зустріч з Мальгорзатою Лушчак, деканом Факультету мистецтв, професором, доктором хабілітованним.  За результатами зустрічі було виявлено наступне: на факультеті активно розвивається прикладне мистецтво, студенти навчаються за спеціальними програмами, створеними з урахуванням вимог бізнесу (або зацікавлених компаній); розроблено спеціальну програму для імплементації електронного навчання в мистецтві; для всіх дисциплін розроблені електронні курси. Практичні заняття проводяться у формі стартапів із залученням студентів різних спеціальностей (інформатика, мистецтво, економіка і т.д.); захист стартап-проектів відбувається в присутності представників бізнесу, кращі проекти отримують фінансування. Факультет виграв грант і створив наукову лабораторію з використання засобів ІКТ для створення комп’ютерних ігор та реалізації інших міждисциплінарних проектів. Щорічно спільно з представниками бізнес структур Факультет організовує літню школу «LAG» зі створення відеоігор (https://www.facebook.com/letniaakademiagier), переможці якої отримують фінансування для реалізації власних ідей. Учасники з BGKU запропонували створити спільні електронні курси з комп’ютерної графіки, провести вебінари з комп’ютерної графіки або організувати спільну літню школу за згаданою тематикою. Того ж дня відбулася презентація Київського університету імені Бориса Грінченка на лекція проф. Еви Огродської-Мазур та проф. Євгенії Смірнової-Трибульської, завідувача кафедри гуманітарної освіти та наук підтримуючих педагогіку.

15.10.2014 – участь у засіданні Вченої Ради Факультету Етнології та освітніх наук, презентація Київського університету імені Бориса Грінченка. Обговорено питання підготовки студентів у польських та українських університетах; особливості дистанційного навчання та використання інформаційних технологій при підготовці сучасних спеціалістів в обох країнах.

16.10.2014 – зустріч з Зеноном Гайджицею, деканом Факультету етнології і освітніх наук, професором, доктором хабілітованним. Вчені КУБГ запропонували перспективні напрямки співпраці між Київський університетом імені Бориса Грінченка та Сілезьким університетом серед яких такі: дослідження в галузі ІКТ, методологія електронного навчання, дистанційне навчання; міжкультурні компетенції, соціалізація і формування особистості в умовах мультикультуризму; освітні, соціальні та культурні умови для розвитку і виховання дітей та молоді. Київський університет імені Бориса Грінченка запропонував такі форми співробітництва: спільний міжнародний індекс наукового журналу при електронному навчанні (Київський університет імені Борис Грінченка запропонував втілити проект з системою електронного журналу, що дозволить «сліпе» редагування і автоматичне завантажування і публікування наукових статей); розробку спільних програм в міждисциплінарних перспективних напрямах для підготовки магістрів; освіту магістрів (у тому числі засобами електронного навчання) відповідно до нових програм і програми подвійних дипломів; розвиток нових напрямків досліджень (наприклад, електронна наука, електронна документація, оцінка навичок XXI століття, інтернаціоналізація, інститути 3-го покоління, розвиток спільних MООС тощо).

22.10.2014 – відвідання Факультетів Сілезького університету – Філологічного факультету та Факультету математики, фізики і хімії (Хожув), зустріч з директором Центру дистанційного навчання (Сосновіци) Павлом Павелчиком. Обговорено проблеми використання ІКТ-технологій в освітньому процесі, підходи до мотивації студентів до електронного навчання та викладачів до створення електронних курсів, а також ряд питань, пов’язаних з проблемами підвищення мотивації до електронного навчання та перспектив розвитку ІТ у ВНЗ.

Завдання № 3.2. Результат:

На основі порівняння та аналізу даних, отриманих за час реалізації РП2 підготовлено наступні статті:

  • Piet Kommers, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Nataliia Morze, Tomayess Issa, Theodora Issa «Conceptual aspects: analyses law, ethical, human, technical, social factors of development ICT, e-learning and intercultural development in different countries setting out the previous new theoretical model and preliminary findings», Int. J. Continuing Engineering Education and Life-long Learning (In publishing);

  • Nataliia Morze, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Mariia Umryk «Designing an E-University Environment Based on the Needs of Net-Generation Students», Int. J. Continuing Engineering Education and Life-long Learning (In publishing);

  • Nataliia Morze, Eugenia Smyrnova-Trybulska «Ways of forming and estimation of formation of ICT competence of future teachers», Edukacja humanistyczna, Red. Kazimierz Wenta, Szczecin (In publishing);

  • Nataliia Morze, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Lilia Varchenko, «Ways of formation of effective students’ collaboration skills based upon the usage of WBT», Int. J. Web-Based Communities, (In publishing).

За результатами РП2 в Київському університеті імені Бориса Грінченка розпочато використання Moodle 2.7

Завдання № 3.3. Результат:

На офіційному веб-сайті Сілезького університету (http://www.us.edu.pl/) учасники КУБГ ознайомилися з нормативними актами, затвердженими Міністерством освіти, включаючи правила ліцензуванні та акредитації, вимоги до нових спеціальностей і кваліфікацій, стандартів, шаблонів і навчального плану курсів (зокрема, курсу «Інформаційні технології»), і введення Болонської системи в Польщі; знайомилися з навчальними програмами Сілезького університету і виявили, що найбільш цікавими для розвитку подальшої співпраці є «Комп’ютерні ігри» і «Дидактика електронне навчання». Учасники з Київського університету імені Бориса Грінченка стали підписантами та приєдналися до Асоціації академічного електронного навчання (http://sea.edu.pl/), детально ознайомилися з офіційним сайтом Асоціації, вивчили її цілі та основні завдання, аспекти оцінки електронних курсів (організація, розробка, проведення, оцінка).

07.10.2014 – зустріч з Мірославом Наконєчним, проректором з інтернаціоналізації, інституційних справ та зв’язків з громадськістю, професором, доктором хабілітованним; Агатою Войчек, начальником відділу міжнародних зв’язків; Йоанною Ласковською, начальником відділу по роботі з іноземними студентами; Агнешкою Май, начальником відділу наукових проектів. За результатами зустрічі було виявлено наступне: в цілому університет підтримує 1500 науково-дослідних проектів, у тому числі міжнародні гуманітарні проекти, орієнтовані на аналіз соціальних проблем і демографічних тенденцій, регіональну та європейську ідентичність, а також ініціативи, які торкаються глобальних географічних змін, в той самий час заохочуючи розгляд складних наукових питання та питань біологічного характеру. Багато проектів спрямовані на розробку ефективних технологічних рішень, які будуть застосовані на практиці в сучасній економіці. Обговорювалися питання обміну студентами в рамках програми Erasmus+, можливості спільних міжнародних проектів. Також напрямком можливої співпраці було визначено можливість створення спільної українсько-польської літньої школи на такі теми, як навчання нових ІКТ та мов програмування, розвитку міжкультурної компетенції в контексті глобалізації, інклюзивної освіти та ІКТ, електронної освіти і т.д.

07.10.2014 – відвідування Науково-інформаційного центру та академічної бібліотеки (польська абревіатура: CINiBA) в Катовіце. Бібліотека знаходиться в сучасній будівлі, яка була побудована за підтримки Європейського Союзу в 2012 році. CINiBA є так званою гібридною бібліотекою, що означає, що всі типи документів доступні одночасно, незалежно від типу носія даних: книги, журнали, бази даних, електронні тексти, аудіовізуальні матеріали, мультимедіа, і колекції, адаптовані до потреб особливих груп користувачів (наприклад, інвалідів). Читачі CINiBA користуються тисячею томів книг і журналів, у тому числі близько 340 тисячами книг у зонах з вільним доступом; терміналами і комп’ютерами з доступом до електронних колекцій; автоматизованими машинами для запозичення книг (Self Check); машиною з видачі книг, яка дозволяє повернення книг в будь-який час (24 години); конференц-залом для групової роботи; зонами відпочинку; Інтернетом, виставковими та дидактичними кімнатами; безкоштовним доступом до світових професійних ресурсів знань. Всі користувачі мають можливість приєднатися до електронного курсу (http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=971&Itemid=96&lang=pl), що складається з трьох частин: мережа бібліотек в Сілезькому університеті, електронний каталог (реєстрація, пошук, і інформація про обліковий запис), електронні джерела (використання комп’ютерних робочих станцій, Інтернету, типів Інтернет-джерел), які допоможуть зрозуміти, як використовувати всі можливості, надані CINiBA. Дослідники з КУБГ підготували пропозицію стосовно процесу організації створення електронного курсу для студентів за спеціальністю «Бібліотечна справа».

07.10.2014 – Зустріч з Рафалом Молєнцкі, деканом Факультету філології, професором, доктором хабілітованнім. За результатами зустрічі було виявлено наступне: Факультет готує студентів не лише для шкіл, а й для бізнесу; студенти (перекладачі) навчаються за спеціальними програмами, створеними з урахуванням бізнес-запитів; більшість програм носять міждисциплінарний характер (наприклад, «переклад» і «комп’ютерні ігри»). З першого року навчання студенти починають працювати, часто користуючись послугами кар’єрного центру. Більшість курсів вони проходять дистанційно. Обговорювалися можливості створення майбутніх спільних проектів – запровадження міждисциплінарних курсів та спеціальностей польською та українською мовами. Учасники від КУБГ запропонували розробити відкритий електронний курс польської мови для українських студентів.

07.10.2014 – зустріч з Халіною Відла, заступником ректора з питань електронного навчання, професором, доктором хабілітованним. За результатами зустрічі було виявлено наступне: 60% всіх занять можна проходити дистанційно; Сілезький університет виграли грант на 700 тисяч євро для розвитку електронного навчання, зараз майже всі курси подаються в дистанційному режимі (наприклад, на філологічному факультеті 100 курсів є електронними); електронні курси містять відео, інтерактивні та неформальні завдання і т.д., створені у відповідності з останніми інноваціями в галузі освіти; кожен електронний курс має 1 або 2 рецензента, які послуговуються строго визначеними критеріями для оцінки якості. Для організації електронного навчання Сілезький університет використовує Moodle 2.7, Moodle додаток для мобільних телефонів, має канал на YouTube та спеціальний Телевідео портал. Також викладачі створюють електронні курси для студентів-першокурсників, так звані «курси вирівнювання», щоб допомогти їм швидше адаптуватися до нових вимог і покращити свої знання. Також було обговорено низку питань, пов’язаних з проблемами у мотивації до електронного навчання, перспективи ІТ розвитку в університеті.

22.10.2014 – зустріч з Магдаленою Бельза, провідним спеціалістом кафедри спеціальної педагогіки. За результатами зустрічі було виявлено наступне: із використанням ІКТ та спеціальної комп’ютерної техніки(електронна лупа, індивідуальний сканер і т.д.) кафедра готує фахівців за спеціальністю «Корекційна педагогіка» та «Люди з обмеженими можливостями», включаючи такі напрями, як арт-терапії, навчання у молодшій школі та дитячому садку, підтримка раннього розвитку дитини-інваліда і т.д.

Того ж дня було проведено зустріч з колегами з Департаменту початкової освіти та Департаменту гуманітарної освіти та педагогічних наук у рамках якої відбулася презентація Київського університету імені Бориса Грінченка (історія університету, факультети, спеціальності, пріоритети розвитку). Також було презентовано електронне середовище для ведення електронного навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка, включаючи такі аспекти, як університетські корпоративні стандарти, необхідні для розвитку електронного середовища; компоненти університетського електронного середовища; власне електронне середовище студентів та викладачів; ІКТ-компетенції магістрантів; курси в LMS Moodle, їх структуру та сертифікацію, електронні журнали, електронний деканат і т.д.

Завдання № 3.4. Результат:

13.10.2014-14.10.2014 – участь у шостій щорічній Міжнародній науковій «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2014). Підготовлено наступні статті та виступи:

  • Nataliia Morze, Olga Veselovska «Analysis of information society development in Ukraine»;

  • Nataliia Morze, Svitlana Spivak «Informal learning as an integral part of e-learning environment of the modern education»;

  • Nataliia Morze, Olena Kuzminska «Scientific component of masters ICT competence in modern university»;

  • Piet Kommers, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Nataliia Morze, Tatiana Noskova, Olga Yakovleva, Tatiana Pavlova, Martin Drlik, Josef Malach, Sixto Cubo Delgado, Paulo Pinto, Tomayess Issa, Theodora Issa «Contractive analyses and evaluation of the ICT and e-learning competences in Australia, Czech Republic, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain and Ukraine»;

  • Tatiana Noskova, Olga Yakovleva, Tatiana Pavlova, Nataliia Morze, Martin Drlik «Informational environment ob blended learning: aspects of teaching and quality».

16.10.2014 – відвідання лекції проф. Еви Огродської-Мазур; презентація Київського університету імені Бориса Грінченка перед студентами; участь у семінарі «Навчання дітей та молоді у міжкультурному просторі» під час якого було оговорено питання міжкультурних аспектів сучасної педагогіки та ефективні інструменти формування міжкультурних компетенцій студентів шляхом використання дистанційних технологій та ІКТ.

Виконання завдань другого етапу проекту  «IRNet» у Сілезькому Університеті в Катовіцах – презентація