Дніпродзержинський державний технічний університет (Україна), акронім DSTU

Дніпродзержинський державний технічний університет, зі своєю багатою історією, науковою спадщиною та видатними випускниками, є одним із провідних технічних навчальних закладів України. Керуючись реформами Болонського процесу, університет готує фахівців з 23 спеціальностей. Зараз в університеті навчається майже 5 тисяч студентів, з яких близько 2500 тисяч – на денній формі. Науково-дослідні групи, що складаються з досвідчених вчених та аспірантів зосередили свої зусилля на дослідженні поточних фундаментальних і прикладних проблем у сферах, визначених потребами сучасної промисловості, економіки, бізнесу та освіти. Залучення коштів для досліджень відбувається за рахунок перемог у тендерах або отримання фінансової підтримки від інших установ з-за кордону. Крім того, дослідники з ДСТУ беруть активну участь у змаганнях, організованих Міністерством освіти і науки України. Свідченням тому є ряд національних та міжнародних нагород, патенти на винаходи, численні публікації у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, участь у конференціях, виданні монографії і підручники, які використовуються в начальному процесі як самого ДСТУ, так і інших ВНЗ України і світу.

Представники

Олександр Садовий, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри електротехніки та електромеханіки.

Коробочка Олександр, доктор технічних наук, професор, академік Академії підйомно-транспортних машин України, ректор.