Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна), акронім BGKU

Київський університет імені Бориса Грінченка вищий навчальний заклад комунальної форми власності. Університет складається з п’яти інститутів та Університетського коледжу. Портрет Університету такий, осіб: студенти 6330/6750, академічні працівники — 554, доктори та кандидати наук 244, професори та доценти 157. Метою освіти, що надається Університетом, є забезпечення компетентного навчання, підготовка гуманно налаштованих спеціалістів, які опановують комплекс сучасних фундаментальних знань, володіють навиками самостійного навчання, є високо відповідальними та мають здатність до самооцінки. Ефективність роботи Університету забезпечує постійну взаємодію між освітніми та науковими установами міста Києва, що вимагає інноваційного підходу до реалізації прогресивних педагогічних теорій, осучаснення програм та планів згідно нових викликів та стандартів освіти. Досвід у галузі та реалізації проектів: 1. Розвиток Вальдорфської педагогіки (проект проходив з 2006 у співпраці з Міжнародною Асоціацією Вальдорфської педагогіки, пропонуючи курси та навчання Вальдорфській педагогіці; 2. Центр Інноваційних знань, місією якого є подолання бідності та навчання людей допомагати самим собі та своєму оточенню, забезпечуючи ресурси, ділячись знаннями, накопичуючи потенціал, підтримуючи співпрацю у державному та приватному секторах; 3. Навчання майбутніх менеджерів у галузі освіти (ціллю проекту є професіоналізація менеджменту освіти, підготовка освітніх менеджерів згідно європейських вимог, стандартів та ключових компетенцій).

Представники

Наталія Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності.

Віктор Огнев’юк, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор.