Остравський університет (Чехія) акронім OU

Остравський університет було засновано 28 вересня 1991 року. За час свого короткого існування він не лише повністю інтегрувався з системою вищої освіти Чеської Республіки, але й довів свою здатність якісно відповідати на виклики, які постають перед сучасними Європейськими університетами. Співробітники Інституту досліджень та нелінійного моделювання, кафедр інформатики та обчислювальної техніки та математики приймали участь у реалізації проекту «IT4 Inovations». Інститут було засновано у 1996 році як науковий центр, орієнтований на теоретичні та прикладні дослідження нових методів обробки інформації в умовах невизначеності та ризику. Наразі він отримав міжнародне визнання та репутацію одного з найкращих центрів в обраній галузі досліджень.

Представники:

Йозеф Малах, доктор наук, завідувач кафедри освіти та освіти дорослих Педагогічного факультету.

Яна Шкрабанкова, доцент кафедри педагогіки та андрагогіки Коледжу підвищення кваліфікації вчителів.