Результати

Заходи, реалізовані в рамках PП2, включали:

 • критичний огляд існуючої літератури, юридичних документів, веб-джерел, і т.д., спираючись на знання з відповідних дисциплін (освіта, інформатика, міжкультурна освіта, соціологія, антропологія, політологія).

 • аналіз правових, етичних, гуманітарних, технічних, соціальні чинники розвитку ІКТ, електронного навчання і міжкультурного розвитку в країнах партнерах;

 • формування нових підходів до проблеми розуміння вищої освіти та розвитку деяких ключових компетенцій – глобалізація взаємозв’язку в різних регіональних і національних контекстах

Передача знань і науково-технічне співробітництво здійснювалося за допомогою відряджень та у дистанційному режимі: відео конференції (у тому числі щомісячного), дебати, круглі столи, науково-методичні семінари, дискусії, інтерв’ю.

Співпраця дослідників у рамках РП2 дозволила отримати наступні результати:

 • проаналізовано та структуровано основні документи про міжнародне співробітництво, в тому числі за міжнародними договорами університетів, що беруть участь в проекті; іспанське, російське та словацька законодавство, що стосуються розвитку суспільства знань (з т.з. електронного навчання як засобу формування ключових компетенцій) і ролі у цьому процесі вищих навчальних закладів, а саме: Всесвітню декларацію про вищу освіту для XXI століття: підходи і практичні заходи та структура пріоритетних дій щодо зміни та розвитку в галузі вищої освіти; Сполучену програму розвитку нації; Цілі розвитку тисячоліття: вісім цілей на 2015 рік; Резолюція Ради від 31 березня 1995 щодо поліпшення та диверсифікації вивчення мови і навчання в рамках систем освіти Європейського Союзу; документи Європейської асоціації закладів вищої освіти; Систему оцінки освіти в країнах ОЕСР; програму Erasmus+.

 • проаналізовано систему освіти в Іспанії, Росії та Словаччині через призму вивчення правових та офіційних університетських, факультетських документів (наприклад, будо детально розглянуто систему антиплагіат).

 • проаналізовано діяльність та структуру центрів з оцінки якості освіти університетів-партнерів з Іспанії, Росії та Словаччини.

 • досліджено діяльність університетів у міжнародних програмах, як шляхом аналізу університетських веб-порталів та інтерв’ю з працівниками, відповідальними за міжнародну активність.

 • досліджено міжкультурні аспекти комунікації між університетами-партнерами, враховуючи геополітичні аспекти самого університету та сучасних тенденцій в країні дослідження.

 • розроблено глосарій термінів, що стосуються використання ІКТ у вищій освіті;

 • розроблено структуровану анкету для приймаючих університетів, щодо особливостей функціонування і розвитку ІКТ. Анкета формує основу для подальшого аналізу і порівняльного вивчення правових, етичних, людських, технічних, соціальних факторів розвитку ІКТ, електронного навчання та міжкультурного розвитку в країнах партнерах;

 • покращено анкету для студентів (польська, англійська, українська, російська та інші мовні версії); розроблено анкету для викладачів.

У рамках РП2 було проведено наступні конференції:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Високотехнологічне інформаційне освітнє середовище» (квітень 2014 року, HSPU, Санкт-Петербург, Росія).

 • Міжнародна наукова конференція «Дистанційне навчання в галузі прикладної інформатики» (DIVAI 2014) (травень 2014 року, UKF, Нітра, Словаччина).

 • Міжнародна наукова конференція «Інновації у вищій освіті та розповсюдження початкових результатів досліджень юридичних, етичних, технічних,соціальних факторів розвитку електронного навчання і міжкультурної комунікації у різних країнах (червень 2014 року, ДСТУ, Дніпродзержинськ, Україна).

Ці заходи дозволили дослідникам не лише представити результати виконання РП2, але й поширити результати спільних зусиль серед широкого кола наукової аудиторії. Таким чином, результати PП2 порушили наступні правові, етичні, людські, технічні та соціальні чинники розвитку ІКТ:

 • Концептуальні питання розвитку цифрових компетенцій в рамках ради Європейського союзу;

 • Єдиний інформаційний і освітній простір для дистанційного навчання українських студентів ІТ спеціальностей;

 • Порівняння підходів до аналізу даних у віртуальних навчальних середовищах;

 • Системи он-лайн навчання в різних формах досліджень;

 • Порівняльний аналіз середовища електронного навчання в UKF і ДСТУ;

 • Аналіз законодавства щодо дистанційного навчання в Україні;

 • Психологічна підтримка студентів у процесі електронного і дистанційного навчання у технічному навчальному закладі;

 • Студенти в інформаційному середовищі: вивчення навчальної та пізнавальної діяльності;

 • Якісні характеристики університетського інформаційного середовища на основі зовнішніх індикаторів;

 • Проблеми і перспективи у розвитку системи електронного навчання для студентів ІТ спеціальностей.

 

Публікації за РП2:

 1. DIVAI2014 Conference Proceedings, Editors: Milan Turčáni, Martin Drlík, Jozef Kapusta, Peter Švec, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, Department of Informatics, Editors Nitra, ISBN 978-80-8094-691-3.

 2. Kommers P., Smyrnova-Trybulska E., Morze N., Noskova T., Pavlova T., Yakovleva O., 2014. First Outcomes of WP2 Research Carried Out Within the Framework of the IRNet Project – International Research Network In: DIVAI 2014 – Distance Learning in Applied Informatics. Conference Proceedings, 5-7 May 2014. Editors: Milan Turčáni, Martin Drlík, Jozef Kapusta, Peter Švec, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, Department of Informatics, Editors Nitra, PP. 357-372, ISBN 978-80-8094-691-3.

 3. Iryna V. Sekret, Piet A. M. Kommers Conceptual issuses of the digital competence development in the framework of the Council of the European Union In: DIVAI 2014 – Distance Learning in Applied Informatics. Conference Proceedings, 5-7 May 2014. Editors: Milan Turčáni, Martin Drlík, Jozef Kapusta, Peter Švec, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, Department of Informatics, Editors Nitra, PP. 183-194, ISBN 978-80-8094-691-3.

 4. Valeriy Zavgorodniy, Katerina Yalovaya, Ksenia Yashina, Oleksandr Sadovoy, Marina Romanuha Uniform Information and Educational Space for Distance Learning of Ukrainian IT Students in: DIVAI 2014 – Distance Learning in Applied Informatics. Conference Proceedings, 5-7 May 2014. Editors: Milan Turčáni, Martin Drlík, Jozef Kapusta, Peter Švec, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, Department of Informatics, Editors Nitra, PP.549-560, ISBN 978-80-8094-691-3.

 5. Martin Drlik, Peter Svec, Jan Skalka Comparison of Approaches to the Data Analysis in the Virtual Learning Environments In: DIVAI 2014 – Distance Learning in Applied Informatics. Conference Proceedings, 5-7 May 2014. Editors: Milan Turčáni, Martin Drlík, Jozef Kapusta, Peter Švec, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, Department of Informatics, Editors Nitra, PP.561-572, ISBN 978-80-8094-691-3.

 6. Martin Cápay Online Learning Systems in Various Forms of Studies In: DIVAI 2014 – Distance Learning in Applied Informatics. Conference Proceedings, 5-7 May 2014. Editors: Milan Turčáni, Martin Drlík, Jozef Kapusta, Peter Švec, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, Department of Informatics, Editors Nitra, PP. 285-294, ISBN 978-80-8094-691-3.

 7. Innovations in higher education and dissemination of the initial results of the research on the law, ethical, human, technical, social factors of ICT developments, e-learning and intercultural developments in deferent countries – 2014”, Conference Proceedings in: Collection of Scholarly Papers of Dniprodzerzhynsk State Technical University: Technical Sciences, section Education. – Dniprodzerzhynsk, DSTU,2014 (In printing)

 8. Smyrnova-Trybulska E., Cubo S. D., Pinto P., Malach J., 2014: ‘The General Concept of Analyses And Implementation Of The Legal, Ethical, Human, Technical And Social Factors of ICT and E-Learning Development In Several European Countries – International Research Network’ In: „Innovations in higher education and dissemination of the initial results of the research on the law, ethical, human, technical, social factors of ICT developments, e-learning and intercultural developments in deferent countries – 2014”, Conference Proceedings in: Collection of Scholarly Papers of Dniprodzerzhynsk State Technical University: Technical Sciences, section Education. – Dniprodzerzhynsk, DSTU,2014., PP.XXX (In printing)

 9. Zavgorodnii V.V., Yalova K.N., Romaniukha M.V., Drlik M., Сapay M. Comparative analysis of e-learning environments at UKF and DSTU, In: „Innovations in higher education and dissemination of the initial results of the research on the law, ethical, human, technical, social factors of ICT developments, e-learning and intercultural developments in deferent countries – 2014”, Conference Proceedings in: Collection of Scholarly Papers of Dniprodzerzhynsk State Technical University: Technical Sciences, section Education. – Dniprodzerzhynsk, DSTU,2014., PP.XXX (In printing)

 10. Shumeiko O. Secure format of electronic data for distance learning, In: „Innovations in higher education and dissemination of the initial results of the research on the law, ethical, human, technical, social factors of ICT developments, e-learning and intercultural developments in deferent countries – 2014”, Conference Proceedings in: Collection of Scholarly Papers of Dniprodzerzhynsk State Technical University: Technical Sciences, section Education. – Dniprodzerzhynsk, DSTU,2014., PP.XXX (In printing)

 11. Grybuyk O. The process of deployment of cloud environment of an educational institution: network security, In: „Innovations in higher education and dissemination of the initial results of the research on the law, ethical, human, technical, social factors of ICT developments, e-learning and intercultural developments in deferent countries – 2014”, Conference Proceedings in: Collection of Scholarly Papers of Dniprodzerzhynsk State Technical University: Technical Sciences, section Education. – Dniprodzerzhynsk, DSTU,2014., PP.XXX (In printing)

 12. Sadovoy O., Yashina K., Il’chenko L., Isskandarova N. A visualization system of methods of splitting cubic, cylindrical and spherical bodies into elementary volumes, In: „Innovations in higher education and dissemination of the initial results of the research on the law, ethical, human, technical, social factors of ICT developments, e-learning and intercultural developments in deferent countries – 2014”, Conference Proceedings in: Collection of Scholarly Papers of Dniprodzerzhynsk State Technical University: Technical Sciences, section Education. – Dniprodzerzhynsk, DSTU,2014., PP.XXX (In printing)

 13. Sorokina L., Bohomaz K., Shelomovska O. The analysis of legislation concerning distance learning in Ukraine, In: „Innovations in higher education and dissemination of the initial results of the research on the law, ethical, human, technical, social factors of ICT developments, e-learning and intercultural developments in deferent countries – 2014”, Conference Proceedings in: Collection of Scholarly Papers of Dniprodzerzhynsk State Technical University: Technical Sciences, section Education. – Dniprodzerzhynsk, DSTU,2014., PP.XXX (In printing)

 14. Nakaznyi M. Psychological support of students in the process of e-learning and distance learning in technical educational institution, In: „Innovations in higher education and dissemination of the initial results of the research on the law, ethical, human, technical, social factors of ICT developments, e-learning and intercultural developments in deferent countries – 2014”, Conference Proceedings in: Collection of Scholarly Papers of Dniprodzerzhynsk State Technical University: Technical Sciences, section Education. – Dniprodzerzhynsk, DSTU,2014., PP.XXX (In printing)

 15. Morze N. The conditions of creation and implementation of corporate standard of masters’ ICT competence, In: „Innovations in higher education and dissemination of the initial results of the research on the law, ethical, human, technical, social factors of ICT developments, e-learning and intercultural developments in deferent countries – 2014”, Conference Proceedings in: Collection of Scholarly Papers of Dniprodzerzhynsk State Technical University: Technical Sciences, section Education. – Dniprodzerzhynsk, DSTU,2014., PP.XXX (In printing)

IJCEELL (August 2014) 5 articles has been submitted to Special Issue devoted to the IRNet Project

 1. Piet Kommers, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Nataliia Morze, Tomayess Issa Conceptual aspects: analyses law, ethical, human, technical, social factors of Development ICT, e-learning and intercultural development in different countries setting out the previous new theoretical model and preliminary findings’, Int. J. Continuing Engineering Education and Life-long Learning, Vol. X, No. Y, pp.000 000.

 2. Tatiana Noskova, Olga Yakovleva, Tatiana Pavlova, Eugenia Smyrnova-Trybulska Students in the Information Environment: a Study of Educational and Extracurricular Activities’, Int. J. Continuing Engineering Education and Life-long Learning, Vol. X, No. Y, pp.000 000.

 3. Noskova T., Pavlova T., Yakovleva O., Morze N., Quality features of university information environment in its external indicators, Int. J. Continuing Engineering Education and Life-long Learning, Vol. X, No. Y, pp.000 000.

 4. Yalova K., Zavgorodnii V., Romanyukha M., Sorokina L. Challenges and prospects in development of e-learning system for IT-students, Int. J. Continuing Engineering Education and Life-long Learning Vol. X, No. Y, pp.000 000.

 5. Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Gajdzica, New professionalism of the teacher and education towards interculturalism, Int. J. Continuing Engineering Education and Life-long Learning, Vol. X, No. Y, pp.000 000.

Публікації за РП3

 1. Smyrnova-Trybulska E, Ogrodzka-Mazur E., Gajdzica A., Noskova T., Pavlova T., Yakovleva O., Morze N., Kommers P., Sekret I. Research Instrument to Study Students’ Beliefs about eLearning, ICT, and Intercultural Development in their Educational Environment in the framework of the IRNet project, In: Information and Communication Technology in Education (ICTE-2014) Conference Proceedings, Ed. Katerina Kostolanyova and Jana Kapounova, University of Ostrava, Roznov-pod-Rodnostem, 2014 pp. 254-263. ISBN: 978-80-7464-561-7

 2. Morze Natalia, Spivak Svitlana, Smyrnova-Trybulska Eugenia Personalized Educational Environment – As One Of The Trends Of Modern Education In: Information and Communication Technology in Education (ICTE-2014) Conference Proceedings, Ed. Jana Kapounova, Katerina Kostolanyova, University of Ostrava, Roznov-pod-Rodnostem, 2014 pp.158-166 ISBN 978-80-7464-561-7

 3. Malach Antonín, Malach Josef Reflection of Programmed Learning in Pedagogical Literature and Professional Community OPPORTUNITIES In: Information and Communication Technology in Education (ICTE-2014) Conference Proceedings, Ed. Katerina Kostolanyova and Jana Kapounova, University of Ostrava, Roznov-pod-Rodnostem, 2014 pp. 135-149 ISBN: 978-80-7464-561-7

 4. Tomasz Huk Use of Google tools in school. Limitations and opportunities In: Information and Communication Technology in Education (ICTE-2014) Conference Proceedings, Ed. Katerina Kostolanyova and Jana Kapounova, University of Ostrava, Roznov-pod-Rodnostem, 2014 pp. 99-105. ISBN: 978-80-7464-561-7

Papers published in the Monograph “E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries” Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice – Cieszyn, Studio-Noa, 2014, 484 p. ISBN 978-83-60071-76-2:

 1. Kommers P., Smyrnova-Trybulska E., Morze N, Noskova T., Pavlova T., Yakovleva O.,Cubo S. D., Pinto P., Malach J. Drlik M., Issa Tomayess, Issa Theodora Contrastive Analyses and Evaluation of the ICT and e-learning competences in Australia, Czech Republic, the Netherlands, Poland, Portugal, Russia, Slovakia, Spain and Ukraine In:E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, Monograph Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice – Cieszyn, Studio-Noa, 2014, pp. 13-30, 484 p. ISBN 978-83-60071-76-2

 2. Issa Tomayess, Issa Theodora Is Web Development Process Teaching and Training Essential for Small Online Businesses In Western Australia In: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, Monograph Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice – Cieszyn, Studio-Noa, 2014, pp. 31-44, 484 p. ISBN 978-83-60071-76-2

 3. Nataliia Morze, Olga Veselovska Analysis of Information Society Development In Ukraine In: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, Monograph Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice – Cieszyn, Studio-Noa, 2014, 484 p. ISBN 978-83-60071-76-2

 4. Oleksandr Korobochka, Liudmila Sorokina, Maryna Romaniukha, Kateryna Yalova, Valerii Zavgorodnii, Mykola Nakaznyi, Nataliya Kuzmenko Intercultural Aspects of Higher Education In Dnieprodzhierzynsk State Technical University, Ukraine In: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, Monograph Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice – Cieszyn, Studio-Noa, 2014, 484 p. ISBN 978-83-60071-76-

 5. Nataliia Morze, Svitlana Spivak Informal Learning as an Integral Part Of E-Learning Environment of the Modern Education In: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, Monograph Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice – Cieszyn, Studio-Noa, 2014, 484 p. ISBN 978-83-60071-76-2

 6. Eugenia Smyrnova-Trybulska Some Results of Research Conducted at The University of Silesia in Frame International Research Network IRNet In: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, Monograph Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice – Cieszyn, Studio-Noa, 2014, 484 p. ISBN 978-83-60071-76-2

 7. Tatyana Noskova, Tatyana Pavlova, Olga Yakovleva, Nataliia Morze, Martin Drlík Information Environment of Blended Learning: Aspects of Teaching and Quality In: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, Monograph Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice – Cieszyn, Studio-Noa, 2014, 484 p. ISBN 978-83-60071-76-2

 8. Prudencia Gutiérrez Esteban, Mark Thomas Peart Introducing Self Organized Learning Environments In Higher Education As A Tool For Lifelong Learning In: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, Monograph Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice – Cieszyn, Studio-Noa, 2014, 484 p. ISBN 978-83-60071-76-2

 9. Nataliia Morze, Olena Kuzminska Scientific Component of Masters ICT Competence in Modern University In: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, Monograph Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice – Cieszyn, Studio-Noa, 2014, 484 p. ISBN 978-83-60071-76-2