РП3. Аналіз та оцінка рівня ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетенцій в кожній з країн-партнерів

Загальною метою РП3 є: аналіз методологічного підґрунтя та основних підходів до здійснення міжнародних досліджень ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетенцій задля розробки системи інструментів їх вимірювання, придатних для проведення досліджень на міжнародному рівні; аналіз та оцінка рівня ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетенцій в кожній з країн-партнерів з використанням системи розроблених інструментів вимірювання; порівняння отриманих результатів та формулювання висновків щодо бар’єрів у сфері ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетенцій з врахуванням описаних у попередньому РП2 правових, етичних, людських, технічних і соціальних факторів.

Опис робіт.

Завдання № 3.1: Розробка системи інструментів, придатних для використання в кожній з країн-партнерів, яка дозволить отримати достовірні дані про розвиток ІКТ та електронного навчання, ставлення викладачів та студентів до ІКТ та використання ними інформаційних технологій в професійному житті та навчанні, а також про рівень їх міжкультурної поінформованості. Дослідження охоплює вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі дистанційного навчання та використання дистанційних форм та технологій в процесі підготовки сучасних фахівців, зокрема майбутніх вчителів. Воно включає ідентифікацію та теоретичне обґрунтування основних принципів, форм та методів ефективного використання ІКТ та дистанційної форм навчання в навчальному процесі у вищих навчальних закладах.

Завдання № 3.2: Порівняння отриманих даних з узагальненою під час реалізації РП2 інформацією щодо правових, етичних, людських, технічних і соціальних факторів впливу на ІКТ, електронне навчання та міжкультурні комунікації. Передбачається використання наступних інструментів: опитування студентів, викладачів та адміністрації закладів, дослідження викладацьких практик, аналіз методів викладання, навчальних матеріалів, курсів та навчальних програм, тестування результатів навчання студентів і т.д.

Завдання № 3.3: Визначення кількості учасників дослідження з метою отримання об’єктивних даних про розвиток ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетенцій в кожній з країн-партнерів. З метою забезпечення значущості, достовірності та об’єктивності отримані результати будуть проаналізовані з використанням статистичних методів.

Завдання № 3.4: Участь дослідників у конференціях, семінарах та круглих столах, пов’язаних з темою дослідження: ICTE-2014 в Остравському університеті (Чеська Республіка) (очна та дистанційна форма участі) тощо.

Завдання № 3.5: Участь дослідників у конференціях «Навчання дітей та молоді у міжкультурному середовищі» та «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» та семінарах, організованих Сілезьким університетом (Польща).

Завдання № 3.6: Зустріч у Австралії (очна та дистанційна форма участі).

Завдання № 3.7: Семінар та круглий стіл в Лусіадському університеті (Португалія).

Завдання № 3.8: Зустріч та семінар в Університеті Твенте (Нідерланди).

Задача 3.9. Міжнародна наукова конференція «Нові освітні стратегії в сучасному цифровому середовищі» в Російському державному педагогічному університеті ім. А.І. Герцена (Росія).