РП5. Розробка методології

Загальною метою РП5 є:

  • розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити місце ІКТ компетенцій викладачів у їхній професійній діяльності;

  • розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити основні компоненти комп’ютерно-орієнтованої системи методичної підготовки сучасних фахівців, зокрема, майбутніх і працюючих вчителів з використання ІКТ та дистанційній формах навчання в освітньому процесі та міжкультурних компетенцій;

  • розробити зміст, форми, методи, технології;

  • визначити і перевірити комп’ютерно-орієнтовану методичну та теоретичну наукову систему компетенцій;

  • здійснити дослідження, які включатимуть: психологічні та педагогічні аспекти; організаційно-методичне забезпечення навчального плану; суспільні вимоги до підготовки майбутніх вчителів та системи підвищення їх кваліфікації; комп’ютерне забезпечення навчального процесу, методологічна та технічна підтримка шкіл та пізнавальної діяльності з широким використанням дистанційних форм навчання та інтернет-технологій; релевантну інформацію про компетенцій у сфері електронного навчання та міжкультурних комунікацій.