РП6. Впровадження методології

Загальною метою РП6 є розробка та впровадження на Педагогічних факультетах університетів-партнерів обґрунтованої комп’ютерно-орієнтованої теоретико-методологічної наукової системи підготовки сучасного фахівця, зокрема, майбутнього вчителя, в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетенцій.

Очікуються наступні результати:

  • розробка, теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка основних припущень щодо концепції розвитку ІТ-компетенцій майбутніх і працюючих вчителів, в процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій, електронного навчання та міжкультурних компетенцій у професійній діяльності;

  • основою буде визначена комп’ютерно-орієнтована методологічна система формування ІТ-компетенцій викладачів, яка включатиме: психолого-педагогічні та організаційно-методичні основи викладання; реалізацію системою освіти вимог суспільства до підготовки студентів – майбутніх вчителів; забезпечення навчального процесу інформаційними ресурсами; інформаційну, методологічну та технічну підтримку навчально-пізнавальної діяльності в процесі підготовки майбутніх вчителів з широким використанням дистанційних форм навчання на базі Інтернет-технологій; компоненти ІТ компетенцій у тому числі необхідних для електронного навчання.

Також передбачається стислий аналіз соціальних медіа та їхньої важливої ролі для розширення науково-дослідної мережі та поширення результатів проекту.