Про проект

Сьогодні ми можемо спостерігати як швидко «суспільство знань» трансформується  в «глобальне суспільство», в якому і глобальна економіка, і система освіти постійно змінюються. Очевидно, що без активної імплементації інноваційних форм та методів освіти, перш за все, дистанційного навчання, успішне досягнення зазначених цілей на всіх рівнях неможливе. В той самий час ми маємо усвідомлювати існуючі проблеми: технологія електронного навчання не достатньо розвинена та визначена як в ЄС, так і в Україні. Розвиток та імплементація системи, орієнтованої на розвиток ІТ-компетенції сучасного спеціаліста, зокрема, майбутнього та діючого викладача, базується на систематичному використанні інтернет-технологій, таких як LCMS системи (Moodle), відкритих он-лайн курсів, віртуальних класів, соціальних медіа, Web 2.0 та Web 3.0, що позитивно впливають на розвиток навичок у сфері ІТ та формування міжкультурних компетенцій.

Проект “IRNet” має на меті впровадити міждисциплінарну спільну програму обмінів для наукового пошуку та розвитку нових технік, які можуть бути використані в педагогічній науці у галузі ІКТ-інструментів, дистанційного навчання та міжкультурних компетенцій в ЄС (Польща, Нідерланди, Іспанія, Португалія, Словаччина) та третіх країнах (Австралія, Росія, Україна). Програма зміцнить вже існуючу співпрацю та сприятиме започаткування нових наукових контактів через двосторонні відрядження науковців. Метою проекту є: 1. обмін знаннями у сфері інноваційних технік в галузі освіти між ЄС та третіми країнами та впровадження сучасної ефективної стратегії імплементації нових технік у професії; 2. аналіз та оцінка соціальних, економічних та правових умови, а також методології та техніки електронного навчання, які були розроблені за участі ЄС та третіх країн.

Найважливішими цілями проекту є:

I. Оцінити компетентності вчителів та запропонувати ефективні стратегії впровадження інноваційних інструментів в освітню діяльність в контексті глобалізації освіти.

1)      дослідити індикатори ефективності освіти в ЄС та третіх країнах, які залучені до проекту;

2)      здійснити обмін знаннями у сфері інноваційних технік у галузі освіти між ЄС та третіми країнами та впровадити сучасні ефективні стратегії імплементації нових технік у їхній професії;

3)      проаналізувати та оцінити соціальні, економічні та правові умови, а також методології та техніки електронного навчання, які були розроблені за участі ЄС та третіх країн.

4)      проаналізувати та оцінити як соціальні, економічні, правові та етичні умови впливають на методологію та моделі електронного навчання в європейських країнах та країнах третього світу;

5)      оцінити ефективність вже існуючих моделей/методологій, які були спроектовані з метою забезпечення розвитку міжкультурної обізнаності;

6)      розвинути нову модель, засновану на існуючих моделях/методологіях та літературних оглядах;

7)      оцінити та презентувати нову модель/методологію для ефективної дистанційної співпраці та поліпшити інформаційні технології в освіті в ЄС та третіх країнах;

8)      активно передавати знання, з метою генерування стратегічних впливів у тематичні дослідницькі сфери;

II. Обмін професорсько-викладацьким складом між європейськими університетами (Чехія, Нідерланди, Польща, Словаччина, Іспанія, Португалія) та третіми країнами (Україна, Росія та Австралія).

1)      посилити існуючі спільні дослідження;

2)      розширити наукові контакти з партнерами;

3)      обмін спеціальними знаннями в сфері інноваційної техніки освіти;

4)      розширити в майбутньому нові спільні дослідницькі проекти між Австралією, Україною та європейськими університетами, учасниками проекту;

З метою структуризації запланованих робіт, наукові заходи поділені на сім взаємозалежних робочих пакетів, п’ять з яких побудовані на спільних дослідженнях усіх партнерів, один сфокусований на поширення результатів (усіх семи робочих проектів) та один призначений для управління проектом. Кожен з робочих пакетів призначений для однієї дослідницької діяльності проекту та має на меті розробку нових концептуальних та методологічних підходів у тематичній дослідницькі сфері. Вони також будуть базою для довготривалої дослідницької співпраці по передачі знань між ЄС та третіми країнами.